บริษัท บียอนด์ แอนด์ เบสท์เตอร์ จำกัด เป็นบริษัทSME ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตสินค้าได้ตามรูปแบบและภายใต้งบประมาณของลูกค้า สินค้าที่ทางบริษัทฯ รับผลิตมีหลากหลาย เช่น แฟ้ม กล่องหุ้มหนัง กล่องส่งมอบ กระเป๋า หมอน และ อื่นๆ

      บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสให้เราได้ผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ