BYBETTERK.COM

bag : pillow : box

PILLOWS

หมอน

หมอนอิง หมอนไดคัด สามารถใช้ได้ทั้งงานพิมพ์ผ้า หรืองานสกรีน แต่ถึงอย่างไรลักษณะของงานพิมพ์ผ้าควรเลือกผ้าชนิดที่มีขนที่สั้น(ผ้าTcot)หรือผ้าอีกชนืดหนึ่งคือผ้าTC จะเหมาะกับงานพิมพ์สอดสี

สนใจสินค้า

Related Products

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

BYBETTERK.COM

บริษัท บียอนด์ แอนด์ เบสท์เตอร์ จำกัด เป็นบริษัทSME ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตสินค้าได้ตามรูปแบบและภายใต้งบประมาณของลูกค้า สินค้าที่ทางบริษัทฯรับผลิตมีหลากหลาย เช่น แฟ้ม กล่องโอนกรรมสิทธิ์ กล่องหุ้มหนัง กระเป๋า หมอน และ อื่นๆ

WWW.BYBETTERK.COM

quotation

ขอใบเสนอราคา