BYBETTERK.COM

bag : pillow : box

กล่องโอนกรรมสิทธิ์ กล่องหุ้มหนัง

กล่องโอนกรรมสิทธิ์ กล่องหุ้มหนัง เป็น package เพื่อส่งเสริมรูปแบบสินค้าให้น่าใช้มากขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผลิตภัณฑ์ กล่อง-แฟ้มหุ้มหนังหรือกล่องส่งมอบบ้านก็เช่นเดียวกันคะ ลูกค้าสามารถระบุรูปแบบตามต้องการและความเหมาะสมของงบประมาณ เช่น ขนาด งานปั๊มหรืองานสกรีน ชนิดและประเภทของหนังเทียม กล่องส่งมอบบ้านหรือกล่องโอนกรรมสิทธิ์ ลูกค้าสามารถเพิ่มความหรูหราโดยการเลือกใช้หนังเทียม PU หรือ PVC ซึ่งมีลวดลายให้เลือกหลากหลาย กรณีหนังเทียม PVC จะมีลวดลายหลากหลายกว่าและราคาย่อมเยาว์กว่าหนังเทียม PU และเพื่อให้กล่องโอนกรรมสิทธิ์หรือกล่องส่งมอบบ้านมีความ LUXURIOUS มากขึ้น ทางลูกค้าสามารถเพิ่มรายละเอียดโดยการปั๊มโลโก้หรือชื่อของโครงการ การปั๊มบนกล่องโอนกรรมสิทธิ์หรือกล่องส่งมอบบ้านลูกค้าสามารถเลือกเป็นลักษณะปั๊มจมปกติหรือปั๊มจมลงฟอยล์เงินหรือฟอยล์ทองหรือสามารถเลือกฟอยล์สีต่างๆได้แต่กรณีฟอยล์สีพิเศษเช่นสีทองแดง หรือสีทอง เค อาจจะมีราคาค่อนข้างสูง

Our Products

BOXS&FILES

BYBETTERK.COM

บริษัท บียอนด์ แอนด์ เบสท์เตอร์ จำกัด เป็นบริษัทSME ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตสินค้าได้ตามรูปแบบและภายใต้งบประมาณของลูกค้า สินค้าที่ทางบริษัทฯรับผลิตมีหลากหลาย เช่น แฟ้ม กล่องโอนกรรมสิทธิ์ กล่องหุ้มหนัง กระเป๋า หมอน และ อื่นๆ

WWW.BYBETTERK.COM